Навчання ІТП

Наша мета:

Надати усім зацікавленим можливість знайомства з арсеналом концепцій Індивідуальної Транссистемної Психології, пояснити їхнє теоретичне підґрунтя, а також показати шляхи практичного їх застосування. В подальшому навички практичного застосування будуть тренуватися в рамках інтенсивних семінарів для того, щоб мати змогу стати як частиною життєустрою учасників, так і їх щоденної роботи з пацієнтами/клієнтами/школярами.

Структура навчання

Знайомство з 20 основними моделями мислення ІТП проходить за наступною структурою:

 • Базовий семінар – Блок 1
 • Базовий семінар – Блок 2
 • Базовий семінар – Блок 3

 Перший блок складається із п’яти дводенних модулів, кожен із яких присвячений теоретичному і практичному опрацюванню однієї з моделей мислення ІТП. Блоки 2 та 3 складаються із чотирьох дводенних модулів, на яких опрацьовуються переважно дві моделі (винятком є останній модуль третього блоку з комплексною моделлю мислення "24 аспекти особистості").

Моделі мислення

Після кожного семінару проводиться короткий підсумковий іспит, який по завершенню обговорюється з тренером. Метою цього іспиту є перевірка кожним з учасником власного розуміння теми, поглиблення та застосування засвоєних знань.

По завершенню блоку  семінарів проводиться інтенсивний курс-повторення і практичного закріплення пройдених моделей мислення, після якого учасникам пропонується взяти участь в усному й письмовому іспитах по пройденому матер’ялу (за бажанням). Після перевірки іспитів відбувається загальне обговорення питань з тренером для ще глибшого розбору та засвоєння матер'ялу.

Учасники, які відвідали лише певні модулі блоку мають можливість скласти іспит лише з певних тем і отримати сертифікат по цим темам. Також вони можуть, самостійно опрацювавши пройдені теми за допомогою наявних відеоматер’ялів та взявши участь в інтенсивному курсі повторення, скласти іспит по всім темам семінарного блоку.

Сертифікат учасника видається кожному учаснику відповідно до відвіданих модулів.

Сертифікат про складання іспиту видається відповідно до успішно складених тем.

__________________________

 Блок І

Короткий опис:

Перший блок базового семінару ІТП має на меті ознайомлення з опорними моделями мислення Індивідуальної Транссистемної Психології у безпосередньому супроводі її автора – Ханса-Вольффа Графа.

Цей семінар - це подорож: відпустка і відрядження водночас. Відпустка - бо на головна тема кожного з модулів - це найважливіше у цьому світі, це ми самі. Відрядження - бо це будуть дні інтенсивної, насиченої й захоплюючої роботи над проектом: “Я - мій внутрішній і зовнішній світ”. Цей семінар - щоб знайти час для себе, щоб задавати будь-які - наболілі чи спонтанні - питання, щоб разом шукати відповіді, щоб відкривати нові горизонти себе і людей навколо нас. Це семінар, що проходитиме під девізом - який є життєвим девізом тренера Ханса-Вольффа Графа - “Питати - Учитися - Передавати далі”.

Семінар передбачає 6 дводенних модулів, що проводитимуться у форматі денного семінару. Семінари проводяться з асистуванням перекладача Анастасії Сидоренко.

 Модулі:

 1. Коротке представлення 6 опорних моделей мислення, робота з моделлю мислення «Життєвий трикутник» 
 2.  Робота з моделлю мислення «Структограма»
 3. Робота з моделлю мислення «Кооперація проти корупції» 
 4. Робота з моделлю мислення «Драматичний трикутник і Психоігри» 
 5.  Робота з моделлю мислення «Автаркія проти Ентаркії – Основа людської МислеПочуттєДіяльності»
 6. Інтенсивний курс-повторення

Підсумковий теоретичний і практичний іспит з отриманням сертифікату (за бажанням).

Цей блок дає  можливість:

 • Відкрити для себе психологію, особливість якої в індивідуальному підході до проблематики людини
 • Познайомитися з базовим набором «інструментів» з широкого асортименту ІТП
 • Навчатися безпосередньо від автора моделей
 • Розбирати моделі на практичних прикладах
 • Практично застосовувати моделі на собі й учасниках групи
 • Дослідити еволюцію людського мозку, сильні і слабкі сторони вегетативної нервової системи, лімбічної системи та кортексу й навчитися якнайкраще комбінувати сильні сторони цих систем
 • Навчитися основам чистої комунікації з собою і своїм оточенням
 • Навчитися основам грамотного й поміркованого поводження з інформаційним перенасиченням сьогодення
 • Подивитися на проблеми як на шанси й усвідомити нові перспективи
 • Розпізнавати психоігри і не дозволяти заманювати себе у психоігри
 • Попрощатися – за умови Вашого бажання – з давніми страхами
 • Продовжити навчаннях в рамках поглибленого та інтенсивного семінарів
 • За умови проходження всього курсу й Вашого бажання самому стати тренером для педагогів – супроводжуючих життєвого шляху, товаришів по іграм наших дітей

 

Блок 2

 Модулі:

 1. Робота з моделями мислення «Каталог особистих сильних і слабких сторін», «Внутрішній монолог» 
 2. Робота з моделями мислення «Від пережитого до досвіду», «Ой-стрес та Ди-стрес»
 3. Робота з моделями мислення «Піраміда свідомості», «Колесо думок та почуттів»
 4. Робота з моделями мислення «Піраміда відповідальності», «КоЦі - СеЦі - ДоЦі» (коротко-, середньо-, довгострокові цілі)
 5. Інтенсивний курс-повторення
Підсумковий теоретичний і практичний іспит з отриманням сертифікату (за бажанням). Сертифікат учасника видається кожному з учасників відповідно до відвіданих модулів.  

 

Що дасть мені Блок 2 - за умови мого бажання, цікавості та активної участі?

 • Глибше розуміння себе, причин своїх рішень, дій та реакцій
 • Розуміння Внутрішнього Монологу - каналу спілкування наших Розуму та Душі, а також шляхів виникнення "паралізуючих установок", які блокують цей канал та звільнення від них
 • Розуміння значення позитивного та негативного стресу та їх впливу на наші Розум, Душу та Тіло
 • Поняття "потенціалу стресу" та його значення як діагностичного інструменту
 • Вивчення процесу перетворення пережитого в досвід, а також фільтрів нашого сприйняття світу
 • Пізнання рівнів власної свідомості
 • Усвідомлення власних цілей та інструменти для втілення їх у життя
 • Вміння швидко визначати стани своїх Тіла, Розуму та Душі, що дозволить приймати правильні дії для покракщення власного стану
 • Можливість зробити подальші кроки до внутрішньої свободи, віри у власні сили, відчуття свого покликання, впевненості у собі
 • Можливість звільнення від паралізуючих установок, які заважають вільному "спілкуванню" наших Розуму та Емоцій, нашої бази повноцінного та наповненого життя
 • Розуміння глибини та суті синдрому вигорання, запобігання його виникненню
 • Вивчення механізмів взаємодії наших Думок та Почуттів при прийнятті рішень, що дозволить робити більш свідомий вибір

Блок 3

 Модулі:

 1. Робота з моделеми мислення «Координатна система радості та страждання», «Піраміда потреб Маслоу»
 2. Робота з моделеми мислення «Транзактний аналіз - ТА», «Метод ПІНА»
 3. Робота з моделеми мислення «Тематично-центрована взаємодія - ТЦВ», «Інгресія та Агресія»
 4. Робота з моделлю мислення «24 аспекти особистості»
 5. Інтенсивний курс-повторення

Підсумковий теоретичний і практичний іспит з отриманням сертифікату (за бажанням).
Сертифікат учасника видається кожному з учасників відповідно до відвіданих модулів.

Контакт Київ:   

Олена Сидоренко

 +380501543874

 +380936935103

 l_fish@ukr.net

Контакт Івано-Франківськ:

Марта Симотюк

 +380505675308

 +380679739431

 universum.l.m@gmail.com

Контакт Мюнхен:

Анастасія Сидоренко

 +4917624780930

 +4917624780930

 anastasiaballerina3@gmail.com 

 

Ми у соцмрежах: