Моделі мислення ІТП

Моделі мислення

Зміст:

 1. Життєвий трикутник
 2. Кооперація проти корупції
 3. Аутаркія проти Ентаркії Основа людської МислеПочуттєДіяльності
 4. Драматичний трикутник і Психоігри
 5. Координатна система радості й страждання
 6. Структограма
 7. Піраміда свідомості
 8. Піраміда відповідальності
 9. Піраміда потреб Маслоу
 10. Метод ПІНА
 11. Інгесія й агресія
 12. Ой-стрес і Ди-стрес
 13. ТА - Транзакційний аналіз
 14. ТЦВ – Тематично-центрована взаємодія
 15. Від пережитого до досвіду
 16. Внутрішній монолог’
 17. Колесо почуттів і рішень
 18. КоЦі – СеЦі – ДоЦі (короткострокові цілі – середньострокові цілі – довгострокові цілі)
 19. Каталог особистих сильних і слабких сторін
 20. 24 аспекти особистості

 Життєвий трикутник – Як утворюється наш життєвий трикутник, складовими частинами якого є Тіло, Розум і Душа? Які фактори розширюють і збагачують його (Інтерес, Цікавість і Задоволення), а які здавлюють його і перешкоджають його росту (сума наших страхів)?

 Кооперація проти корупції – Розмежувальна лінія між цими поняттями утворюється виходячи з відмінності у поняттях інформація і дезінформація, яка є важливою для формування знань, освіти й мудрості (у разі позитивного сценарію розвитку) або ж псевдознань, сум’яття, безпомічності й відчаю (в негативному варіанті).

 Аутаркія проти Ентаркії Основа людської МислеПочуттєДіяльності – Якою мірою ми мислимо-почуваємо-діємо згідно з внутрішнім імпульсом, соціально (або асоціально)? Як ми знаходимо орієнтири в нашому соціальному оточенні? Наскільки (не)залежно ми діємо? І наскільки відчуженими від самих себе ми часом буваємо? 

 Драматичний трикутник і Психоігри – Як часто ми або ж наше оточення граємо роль «Гонителя», «Жертви» чи «Рятівника» (що регулярно призводить до конфліктів) і як ми можемо захиститися від психоігр, що супроводжують ці ролі?

Координатна система радості й страждання – Якщо ми уявимо собі Тіло, Розум і Душу як модель з трьома осями, то в результаті утвориться куб з вісьмома різними станами свідомості. За допомогою цієї моделі й чистого критичного осмислення нашої МислеПочуттєДіяльності ми можемо у кожній окремій ситуації відразу з’ясувати, як ми в цей момент фізіологічно, емоційно й ментально «функціонуємо». Відповідно, ми у будь-який момент часу знаємо, як ми себе почуваємо, в якому стані свідомості ми знаходимося.

Структограма – Відповідно до нашої первинної соціалізації (у сім’ї)- яка починається ще пренатально - вибудовуються відмінні емоційно-, ментально--й фізіологічно-орієнтовані структури, які зазвичай називають «характер». Кожна з цих підструктур містить як позитивні, так і негативні аспекти. Той, кому відомі ці взаємозв’язки та їх взаємозалежності, має можливість краще розуміти як себе, так і своє оточення; він набагато рідше стає жертвою помилкових мислення і дій – як власних так і чужих. Тобто знання про внутрішню взаємодію структограми полегшує нам побудову взаємовідносин як із самим собою, так і з нашим оточенням.

    

 Піраміда свідомості – Наскільки свідомою чи несвідомою є наша поведінка у житті? Як взагалі виникла свідомість? І наскільки часто наша свідома МислеПочуттєДіяльність стикається лоб в лоб з умістом нашої                              підсвідомості?

 Піраміда відповідальності – Як (і за яких умов) розвивається здорова свідомість відповідальності, яка дає нам можливість творити наше життя аутаркно, чесно й сильно? Коли ми маємо взяти відповідальність на себе, а коли маємо право ухилитися від вимог нашого оточення?

Піраміда потреб Маслоу – Ми дозволили собі додати до цієї широковідомої моделі мислення додаткову. Крім того ми – за допомогою інших моделей мислення (‘Життєвий трикутник, ‘Аутаркія проти Ентаркії’) – систематизовано розглянемо всі сходинки піраміди потреб Маслоу.

Метод ПІНА – за допомогою цього методу ми шукатимемо й знаходитимемо шляхи ведення конфліктних розмов чисто, з мінімумом агресії та ціленаправлено.

Інгесія й агресія – Обидві форми взаємодії з самим собою та нашим оточенням мають як позитивні так і негативні аспекти, які ми маємо освідомити, щоб автентично й послідовно творити своє життя і супроводжувати інших людей на їх шляху.

Ой-стрес і Диc-стрес – Радісний стрес (ой-стрес) вселяє в нас життєві сили й надихає нас на нові починання, на противагу чому негативний стрес (диc-стрес) обтяжує нас тілесно, духовно й душевно. За допомогою цієї моделі мислення ми глибше розглянемо обидва аспекти стресу, щоб більш свідомо й радісно обходитися як з самими собою, так і зі своїм оточенням.

ТА – транзактний аналіз – Ця (розроблена психоаналітиком Еріком Бьорном) модель мислення сприяє як в особистій так і в професійній сферах життя чистій і ціленаправленій комунікації – не лише з іншими, а й з самим собою (див.‘Внутрішній монолог’ ).

 ТЦВ – Тематично-центрована взаємодія – Як часто люди загортають неприємні теми в покривало далеких від її істинного змісту послань, тим самим спричиняючи більше, ніж це було би необхідно, сум’яття у свого оточення? Ця модель мислення допоможе нам стати швидшими й більш ціленаправленими в нашій комунікативній поведінці.

Від пережитого до досвіду – Не кожна пережита подія переростає у досвід; часто події залишаються лише на фізіологічно-емоційному рівні й не опрацьовуються інтелектуально. За допомогою цієї моделі мислення ми навчимося приймати й опрацьовувати події, щоб потім розважно застосувати їх, не стаючи жертвою подій і життєвий обставин. 

Внутрішній монолог’ – Душа (Емоції) й Дух (Розум) часто йдуть зовсім різними дорогами, викликаючи у нас – у більшій чи меншій мірі – сум’яття. Як наш інтелект може допомогти внутрішньому світу нашої душі, а наші почування у свою чергу – нашому розуму, коли йому необхідно розібратися з проблемами, ми навчимося за допомогою цієї моделі мислення. Мова піде про чистий діалог між головою й животом і про «техніку», яка допоможе нам позбавитися від факторів, що заважають цьому діалогу (’паралізуючі установки’ з нашого виховання).

Колесо почуттів і рішеннь – Що спонукає нас казати обставинам або питанням і проблемам, що вимагають вирішення, ‘Так’ або ‘Ні’? Наскільки легко маніпулювати нами самими та як зменшити розбіжність між розумом та емоціями, щоб приймати чисті рішення?

 КоЦі – СеЦі – ДоЦі – Гарні наміри, обіцянки, бажання, сподівання й цілі. Цей метод допоможе (за умови дисциплінованого його дотримання) досягти цілеспрямованої МислеПочуттєДіяльності.

 Каталог особистих сильних і слабких сторін – Цей метод допомагає запобігти власним помилковим рішенням, зменшує долю занадто швидких, неправильних дій, полегшує аналіз майбутніх завдань та конструювання особистого й професійного життя.

24 аспекти особистості – Працюючи з цією моделлю ми пов’яжемо моделі мислення ‘Життєвий трикутник’, ‘Структограму’ й ‘Аутаркія проти Ентаркії’ у калейдоскоп, який покаже неймовірну багатогранність людської МислеПочуттєДіяльності. Ця модель є великою допомогою в тому, щоб обходитися з нами самим й людьми навколо нас – як в приватній так і в професійній сферах життя – з повагою, чесно й без страху.

__________________________

Контакт Київ:   

Олена Сидоренко

 +380501543874

 +380961266949

 l_fish@ukr.net

Контакт Івано-Франківськ:

Марта Симотюк

 +380505675308

 +380679739431

 universum.l.m@gmail.com

Контакт Мюнхен:

Анастасія Сидоренко

 +4917624780930

 +4917624780930

 anastasiaballerina3@gmail.com 

 

Ми у соцмрежах: